Kiwanis Moerdijk & Algemeen Nut Beogende Instelling

Kiwanis Moerdijk & Algemeen Nut Beogende Instelling

Voor het werven van financiële middelen om goede doelen te ondersteunen is door Kiwanis Club Moerdijk een afzonderlijke stichting opgericht. De Belastingdienst heeft Stichting Fundraising Kiwanis Club Mauritshof Moerdijk de zogenaamde ANBI-status verleend (RSIN/fiscaal nummer 8230.34.574).

/imagecache/original/uploads/2020/11/anbi-kiwanis-moerdijk.png

ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. Als zodanig zijn wij verplicht – een verplichting waaraan wij overigens graag aan voldoen – ons te houden aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn gesteld om het vertrouwen van het publiek – u dus! – in de goede doelen sector te bevorderen.

In het kader van transparantie publiceren wij de volgende documenten:

De belangrijkste voordelen van deze ANBI-status voor u en voor ons op een rij:

  • Er is geen successierecht of schenkingsrecht verschuldigd over schenkingen aan Stichting Fundraising Kiwanis Club Mauritshof Moerdijk
  • Uitkeringen van Stichting Fundraising Kiwanis Club Mauritshof Moerdijk aan goede doelen zijn vrijgesteld voor het recht van schenking
  • Donaties door sponsoren zijn voor deze organisaties (onder voorwaarden) aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting
  • Donaties door natuurlijke personen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (rekening houdend met drempelbedragen)


Stichting Fundraising Kiwanis Club Mauritshof Moerdijk

Doelstelling

De Stichting Fundraising Kiwanis Club Mauritshof Moerdijk heeft zich het navolgende doel gesteld om in zowel regionale Goede Doelen als internationale Goede Doelen die in eerste instantie gericht zijn op hulp van kinderen te ondersteunen en daarbij een “gezonde balans “ te hanteren. Wij hebben de intentie om te helpen aan een samenleving waarbij elk kind de vrijheid en de mogelijkheid heeft om kind te zijn en zich verder te ontwikkelen.

Bestuurssamenstelling & beloningsbeleid

Het bestuur van de Stichting Fundraising Kiwanis Club Mauritshof Moerdijk, bestaat uit de volgende personen:

  • De heer A.C.de Regt (voorzitter)
  • De heer P.C.A.M. Scholten (secretaris)
  • De heer P.A. Buzink (penningmeester)

Alle bestuurders vervullen deze functie onbezoldigd.

Contact gegevens

Stichting Fundraising Kiwanis Mauritshof Moerdijk
Wilhelminastraat 41
4793 EM Fijnaart

Vrijblijvend doneren

Wilt u vrijblijvend een donatie doen? Dat kan! Heel graag zelfs. Wij zorgen er persoonlijk voor dat uw geld goed terechtkomt bij een van de goede kinderdoelen die we steunen. Uw gift is welkom op NL32 RABO 0103 4621 04 op naam van Stichting Fundraising Kiwanis Club Mauritshof Moerdijk.