Wat is Kiwanis?

Wat is Kiwanis?

Fun, Friendship and Fundraising

Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers die zich inzet voor het verbeteren van de wereld, kind per kind en gemeenschap per gemeenschap. Het motto van Kiwanis is "Serving the Children of the World". Op vele manieren dragen de vrijwilligers van Kiwanis bij aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. De drie belangrijkste pijlers waarop Kiwanis leden aan het motto invulling geven zijn: 'Fun, Friendship and Fundraising'.

Kiwanis is georganiseerd in lokale clubs en netwerken. In 1965 werd in Nederland de eerste Kiwanis serviceclub opgericht in Amsterdam. Momenteel telt Kiwanis Nederland bijna 1950 leden verdeeld over 99 clubs. Kiwanis Nederland is onderdeel van Kiwanis International, dat haar roots in Amerika heeft. Kiwanis Nederland werd in 1986 een zelfstandig district van Kiwanis International. Kiwanis kent geen leeftijd- en beroepsbeperkingen.

/imagecache/lg/uploads/2021/04/chris-fin-rgb-1.jpg

 

Wat betekent Kiwanis ?

Vast staat dat de woorden 'NunKee-wan-is' de basis vormen van onze naam. Het betreft een uitspraak in de taal van de Ochipew Indianen afkomstig uit de omgeving van Detroit. De uitdrukking laat zich op verschillende manieren vertalen: 'Wij drijven handel' is een eerste versie, maar daarna kwamen 'Wij drijven handel' en 'Wij maken plezier – wij maken lawaai' in zwang. Welke vertaling je ook verkiest: de gemeenschappelijke deler is dat deze in het begin van de twintigste eeuw op een of andere manier uiting zijn geweest van gemeenschapszin. In Nederland leggen we onze naam graag uit als: 'Laat zien wie je bent'.

/imagecache/lg/uploads/2021/04/seal.jpg